Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değiştirildi

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tutarları düşürülmüştür. Böylece TTK düzenlemeleri çerçevesinde daha fazla şirket bağımsız denetime tabi olmuştur.

Bu defa yayınlanan 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu karara göre yeni kriterler;
– Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası,
– Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası,
– Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü olarak belirlenmiştir.
 
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.
 
Yapılan değişiklik sonucunda bağımsız denetime tabi olmayan şirketler 2015 yılında genel kurullarını yapmadan önce 2013 ve 2014 yıllarına ait verilerinin belirlenen yeni kriter tutarlarından en az ikisini geçip geçmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir. 2013 ve 2014 yılında üst üste iki yıl, üç ölçütten en az ikisinin belirlenen tutarları geçtiği durumda, 2015 yılında bağımsız denetime tabi şirketler kapsamına girmiş olacaktır. Bu durumda 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin 2015 yılında yapacağı genel kurulda bağımsız denetim kuruluşunu seçip, yasal denetçi olarak atama yapılması gerekmektedir.
 
Karar 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin 2013 ve 2014 yılı bilgilerini inceleyerek yukarıdaki şartlardan en az ikisini üst üste iki yıl geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekir. Geçmeleri halinde 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olmaları gerekecektir. Bu durumda, 2014 yılına ilişkin 2015 yılında yapılacak genel kurulda bağımsız denetim şirketinin seçilmesi gerekir.
Reklamlar