Teknoloji Bölgelerinde Sipariş Üzerine Yapılan Yazılımlardan Elde Edilen Kazançlar

Vesilkalık-2

 

Teknoloji bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar müşterileri ile tamamlanması birkaç ay/yıl sürebilecek olan yazılım üretimi anlaşmaları yapabilmektedir. Böyle bir durumda işin karşılığı olarak sözleşme süresince tahsilatlar ve harcamalar yapabilmektedirler.

Peki bu tahsilatlar için fatura kesilmesi gerekecek midir? Ya da yapılan harcamalar dönem maliyeti olarak değerlendirilebilecek midir?

1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı kısmında; ”………… teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere,  31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Aynı tebliğin “5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler” kısmında yapılan tanımlama aşağıda bahsedilen Teknoloji Gel. Kanunu uygulama yönetmeliğinde de aynen yer almıştır. Teknoloji Geliştirme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin tanımlar bölümünde Ar-Ge ve Yazılım kavramları aşağıda belirtildiği şekilde ifade edilmiştir;

a)Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b)Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

kapsamaktadır.

KVK 1 nolu tebliğinin; “5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı kısmında;4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.”

açıklamaları yapılmıştır.

Bu açıklamalara göre bölgede faaliyet gösteren (yazılım üretimi yapan) firmanın müşterisi ile yaptığı uzun süreli sözleşmeye göre her ay sonunda ya da (proje süresi içinde) sözleşmede belli edilmiş olan dönemlerde oluşan masrafları karşılığında tahsilat yapması halinde; tahsil ettiği bu tutarları avans olarak kaydetmesi, fatura kesmemesi gerekmektedir. Çünkü mevzuatımıza göre; fatura düzenlenmesi, mal teslimi ya da hizmet ifasına bağlanmıştır. Tahsilat yapılması fatura kesilmesini zorunlu kılmamaktadır.

Ar-ge ve Yazılım tanımlarını incelediğimizde bunların belli bir üretim sürecini/prosesini gerektirdiği anlaşılmaktadır.  Bu durumda üretim sonucu elde edilen çıktının (yazılımın) maliyeti de ancak bu süre sonunda net olarak belli olmalıdır. Tabi ki üretim sürecinin belli aşamalara (modüllere) bölünmesi ve bu bölümler (modüller) itibariyle yapılan/katlanılan harcamaların tam olarak tespit edilmesi halinde de bu kısımlara isabet eden maliyetlere ulaşılabilmelidir. Aynı aşamalar (modüller)  için müşteriye teslim yapılması ve fatura kesilmesi halinde, bu aşamada oluşan gelir gider arasındaki pozitif fark istisnaya konu edilebilmelidir.

Eğer böyle bir durum yoksa proje süresince oluşan masrafların projenin tamamlanma anında maliyetlere aktarılmak üzere aktif hesaplarda (yatırımlarda) takip edilmesi ve proje teslimi anında kesilen gelir faturası ile karşılaştırılarak kar/zarar hesabı yapılması gerekmektedir.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.