Net Ücret İle Çalışanlarda AGİ Ve Engellilik İndirimi

Vesilkalık-2Net Ücret usulünde çalışanlarda asgari geçim indiriminin nasıl yapılacağı, uygulamanın ilk başladığı yıllarda sıklıkla gündeme gelen bir konuydu. İdare bu konudaki açıklamalarını hem ilgili tebliğde hem de birçok özelgede yapmıştır.

Sonuç olarak; işveren ile işçi arasından yapılan iş sözleşmesinde ücretin tespiti “Net Ücret” olarak belirlenmiş olsa da asgari geçim indirimi (AGİ) işçiye tanınan bir hak olup, işverenin yükümlülüğünde bir azalış ya da artış meydana getirmemektedir. Bu sebeple net ücreti artırıcı bir etki meydana getirmektedir.

Asgari ücret son birkaç yıldır siyasiler tarafından ifade edilirken AGİ dahil olarak dikkate alınsa da AGİ ücretin bir unsuru değil ona yapılan bir ilavedir.

Net ücret ile çalışıp ta engellilik indiriminden yararlananlarda da vergi matrahında meydana gelen azalmadan kaynaklanan vergi miktarının işverene mi işçiye mi kalacağı itilaf konusu olabilmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelgede “……..çalışanlarınıza net ücret üzerinden ödeme yapılması durumunda, engelli çalışanlarınızın ücretlerinde engellilik indiriminden oluşan vergi avantajı, engelli çalışanlara yansıtılacaktır. Dolayısıyla engellilik indirimi nedeniyle sağlanan vergisel avantaj çalışanın eline geçen  net ücret tutarını artıracaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Sonuç olarak;

iş sözleşmesinde, ücretin nasıl (net ya da bürüt) belirlendiği engellilik indirimi ya da AGİ uygulaması açısından bir önem arz etmemektedir. Her iki durumda da AGİ uygulaması ve varsa engellilik indirimi yapılmalıdır. Böylece işçinin alacağı ücretin artması da işin doğal sonucu olacaktır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Reklamlar