YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ MEVZUATINDAKİ UYUMSUZLUK

E-TUYS ÜZERİNDEN YAPILAN YATIRIM GERÇEKLEŞME HARCAMALARI

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ” ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırım teşvik belgesi müracaatı ve diğer bildirimler elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Bu işlemler yine bakanlık tarafından oluşturulan E-TUYS (“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi“) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Platform üzerinden yapılan başvuru ve bildirimler için bir kılavuz yer almakta olup bu linkten ulaşabilirsiniz. Kılavuz ayrıntılı olarak gerekli işlemleri anlatmakta olup uzunca bir metindir. Kılavuzun 81-88 sayfalarında yatırım harcamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalara göre özetle;

1- Teşvik belgesi sahibi firma, sistem üzerinden gerekli bilgi giriş işlemlerini yapar. Bu kapsamda satıcının vergi kimlik numarasını ve e-mail adresini de sisteme girer.

2- Bu bilgi giriş işleminden sonra satıcının mail adresinize Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir e-posta gelir. (Örnek mail aşağıdaki gibidir)

Sayın İlgili,

KDV istinası uygulanarak makina teçhizat satacağınız (Yatırım Teşvik Belgesi Numarası) numaralı Yatırım Teşvik Belgesi sahibi (Firma Unvanı) yatırımcıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden E-TUYS Makina Doğrulama alanından aşağıda yer alan bilgileri kullanarak teyit edebilirsiniz.

Vergi No: ….

Teşvik Belge No: …

Barkod: …

                                                     T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

                                       Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

3- Bu mail satıcıya ulaştığında, satıcı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinde (https://tuys.sanayi.gov.tr ) bulunan “E-TUYS Makine Doğrulama” sayfasına giriş yapıp, “E-TUYS Makine Doğrulama” ekranından gerekli bilgileri doldurarak sorgulama yapar. İlgili sayfada teyit ettiği bilgilere göre fatura düzenler. Bunun dışında satıcının yapacağı başka bir şey bulunmamaktadır. Ayrıca bir belgeye de gerek olmayıp, gerekli bilgilendirmeler ilgili mercilere iletilmektedir.

4- Alıcı, düzenlenen fatura muhteviyatı bilgileri daha sonra sistem ekranında sol tarafta yer alan “Fatura Girişi” menüsünden açılan ekrana girişler yapılır ve “Fatura Onayla” butonu ile bilgiler sisteme kaydedilmiş ve işlem tamamlanmış olur.

Ancak, fatura onaylandıktan sonra fatura bilgilerinde değişiklik ve silme işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle “Fatura Onayla” butonuna tıklamadan önce bilgilerin doğruluğunun bir kez daha kontrol edilmesinde yarar vardır. Ayrıca onaylanan faturanın iptali mümkün olmadığı için satıcıdan gelen faturaların ilgili şirket birimlerinden onay prosedürlerinin tamamlanmış olmasına ayrıca dikkat etmek gerekir. Diğer yandan “Fatura Onayla” butonu ile onaylanmayan faturalar “Fatura Sil” butonu ile sistemden silinebilmektedir.

PEKİ UYUMSUZLUK NEREDE?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 19 uncu maddesince, diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

Aynı kanunun 13/d maddesine göre yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri kdv’den istisna edilmiştir. Maddenin son fıkrasının son cümlesi, Maliye Bakanlığına bu istisnanın kapsamı ile usul ve esasları hakkında belirleme yapmaya yetki vermektedir. Maliye Bakanlığı aldığı yetkiyle istisnaya ilişkin usul ve esaslar hakkında KDV Genel Tebliğinin II/B-5 bölümünde düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler özetle şu şekildedir:

    • İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.
    • İstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından, teşvik belgesi ve eki listenin aslı satıcıya veya gümrük idaresine ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.
    • Sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı belirlendikten sonra KDV uygulamaksızın işlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili gümrük idaresi tarafından listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten, “Listenin ….. sırasındaki …… adet makine ve teçhizat ……. tarih ve …… sayılı fatura /gümrük beyannamesi ile satılmıştır/ithali yapılmıştır.” şerh konularak imza ve kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanır. Listede şerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine şerh verilir.
    • Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilir.
  • Gümrük idareleri ve yurtiçindeki satıcılar, yukarıda belirtilen şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapamaz. Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanır.

Türkiye’de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler sonucunda hükümet sistemi değişmiş ve Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında birleştirilmiştir. Ancak, bu tarihten önce Maliye Bakanlığınca yayınlanan KDV Genel Tebliğ hükümleri ortadayken ve hala değişmemişken, 31.05.2018 tarihinde daha sonradan kaldırılmış olan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ” ve bu tebliğe dayanılarak oluşturulan kılavuz açıklamaları uyumsuzluk yaratmaktadır.  Maliye Bakanlığının bu konuda bir düzenleme yapması zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü satıcının teşvik belgesi kapsamında istisna uygulayabilmesi için KDV kanununa dayanılarak hazırlanan tebliğde istenen belge ve bilgiler artık alıcı tarafından satıcıya ibraz edilememektedir. Konuya ilişkin acil bir tebliğ düzenlemesinin yapılması ve tebliğe aykırı şekildeki işlemler için oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi gerekir.

Olcay KIRAN

SMMM & Bağımsız Denetçi

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.