Şubat 2019 Döneminde Yayınlanan Özelgeler:

 

Ä°lgili resim


Şubat 2019 döneminde yayınlanan özelgeler aşağıdadır. İlgili özelgeye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


KANUN TARİH ÖZELGE NO AÇIKLAMA
HARÇLAR 15.02.2019 66813766-140.10.01[123-2018-34]-E.62366 7153 sayılı Kanunla yapılan değişiklik üzerine 6306 sayılı Kanun kapsamında yeni inşa edilen gayrimenkullerin maliki firmanın aynı zamanda işi yüklenen müteahhit olması durumunda üçüncü kişiye yapılacak satış işlemlerinde harç istisnası hk. Link
1319 04.02.2019 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[6-1/43]-109945 İndirimli Emlak Vergisi uygulamasında ortak alanların dikkate alınıp alınmayacağı Link
2464 04.02.2019 66813766-175.02[mük.44/2018-1]-48984 İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk. Link
VERASET 31.01.2019 B.07.1.GİB.4.35.17.02-160[1-2017/3]-45844 Miras Hukuku nitelikli ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereğince intikal eden malların veraset yoluyla intikal edildiği kabul edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması Link
1319 29.01.2019 73903997-175.01[12-2018/1]-5113 Organize Sanayi Bölgesinde Emlak Vergisi Muafiyeti Link
KVK 28.01.2019 B.07.1.GİB.4.27.15.02-105-7317 KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk. Link
1319 28.01.2019 97895701-175[2018/6.1-34]-88489 Yıkılıp Yeniden İnşa Edilen Binanın Emlak Vergisi Hk. Link
KVK 25.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[MÜK257-2016/VUK-19691]-81055 Sayısal loto bayii olan ve yanısıra akbil satışı da yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü Link
VUK 23.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[MÜK257-2015/VUK1-19321]-71910 Mükellefiyet tesis ettirilmeden ve tescil yapılmadan evvel faaliyete ilişkin satın alınan mallara ait şirket adına düzenlenen faturanın Ba formunda gösterilip gösterilmeyeceği Link
VUK 23.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105-71915 İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği Link
VUK 22.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394 Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği. Link
VUK 22.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332 Kuyumculuk faaliyeti işi ile iştigal eden mükellefin ithalat-ihracat işlemlerinin form Ba-Bs ile bildirilmesi hk. Link
ÖTV 18.01.2019 39044742-135-62629 2009.39.19.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ya tabi olup olmadığı hk. Link
ÖTV 17.01.2019 39044742-135-58539 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk. Link
1319 16.01.2019 97895701-175.01[2018/6.1-24]-51155 Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. Link
1319 16.01.2019 93767041-175.01.01.02[6190011338]-6292 OSB de Bina Vergisi Muafiyeti Hk. Link
1319 16.01.2019 49327596-175.01[EML.2018.7]-10113 Arsa Vasıflı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binanın (ofis/depo) Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk. Link
2464 16.01.2019 60938891-175.02[2018]-2075 İlan ve Reklam Vergisi Hk. Link
VUK 15.01.2019 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[Mük.257-2016-134]-20412 Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği Link
ÖTV 15.01.2019 B.07.1.GİB.4.06.17.01-135[Geçici 7-2017/85-İ]-20322 %50’şer hissesine sahip olunan ticari taksinin ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlandıktan sonra hissenin tamamının bir ortağa devredilmesi halinde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. Link
VUK 14.01.2019 B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[29-2015/20-1258]-2950 Tahsildar alındısı karşılığında belediyeye ödenen bedelin BA formunda beyan edilmesi ve KDV den indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. Link
ÖTV 11.01.2019 B.07.1.GİB.4.06.17.01-135[KDV4/I/Geç.7-2017/5]-14963 Ferdi işletmenin sermaye şirketine devrinde geçici 7 inci madde kapsamında ÖTV istisnasının uygulaması hk. Link
GVK 10.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.16.01-120-29406 Ücret alınmayan ameliyatlarda serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenemeyeceği Link
GVK 10.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[94-2017/642]-34329 Yabancı uyruklu kişilerden plastik hurda alınması karşılığında belge düzenlenip düzenlenmeyeceği Link
ÖTV 09.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.17.01-135-24657 ÖTV Kanununun geçici 7. maddesi kapsamında yenilenen ticari araç üzerinde hisse değişikliğine gidilmesi hk. Link
ÖTV 09.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.17.01-135-25211 %50’lik ortaklık payının diğer ortağa devredilmesi sonucu yenilenen araç tescil belgesi üzerindeki yeni tescil tarihinin araç yenilemeye ilişkin istisna uygulamasına mani olup olmadığı hk. Link
GVK 04.01.2019 B.07.4.DEF.0.58.10.00-130[2017/15]-376 IPA II Çerçeve Anlaşma Damga Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnası Link
ÖTV 04.01.2019 B.07.1.GİB.4.34.17.01-135-11586 Sahte/ikiz plaka nedeniyle plakası değiştirilen ticari taksinin ÖTV istisnasından yararlanılarak yenilenmesi hk. Link
KVK 02.01.2019 62030549-120[Mük.121-2018/592]-178 Adi ortaklık borçlarından dolayı GVK Mük. 121. maddedeki vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk. Link
KVK 31.12.2018 11355271-125.15[15-2018/9]-67334 Yıllara Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşi Link
VUK 31.12.2018 27575268-105[229-2016-270]-511422 Otogar giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu hk. Link
VUK 31.12.2018 27575268-105[Mük.290-2017-604]-E.512676 Finansal kiralama şirketi tarafından kira süresi başlamadan önce finansman desteği karşılığında sağlanan prefinansman faizinin itfası hk. Link
VUK 28.12.2018 95462982-105[VUK.ÖZLG-18-77]-E.268141 Hafriyat sahasından çıkarılan nitelikli toprağın stoklara alımı Link
VUK 28.12.2018 11395140-105[VUK-1-20846]-1194369 Avukatın diğer bir avukata iş vermesinde oluşacak gelirde belge düzeni. Link
2464 27.12.2018 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.02[mük44-2017-8]-536621 Sanal Ofislerde Çevre Temizlik Vergisi Hk. Link
KVK 20.12.2018 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-2016-495]-496100 Otoyol geçiş ücretleri ile bunlara ilişkin cezaların vergilendirilmesi ve belge düzeni hk. Link
KVK 20.12.2018 40392771-130[8-2018-121-4]-94241 Kooperatifin üçüncü kişilere ve üyelerine arsa satışı dolayısıyla vergisel yükümlülükleri hk. Link
KVK 20.12.2018 B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[42]-27030 Tıbbi cihazların temini ve kurulumu sırasında odaların sistemsel olarak hazırlanması için yapılan inşaat işlerinin inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. Link
VUK 18.12.2018 67630374-120[2018/5]-E.20346 Serbest Meslek Faaliyeti Yanında Ticari Faaliyette Bulunulması Halinde Vergilendirme Link
VUK 18.12.2018 77058783-105[VUK.ÖZ.18.39]-E.235714 Yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin değerlemesinde meydana gelen kur farkının ödenen taksit tutarına mı yoksa anapara üzerindenmi hesaplanacağı Link
VUK 18.12.2018 16432732-105[215-2018-11]-E.57976 Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk. Link
VUK 18.12.2018 32695369-105-E.17519 Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar Link
VUK 10.12.2018 11395140-105[VUK-1-20774]-1112949 Değerli taş (pırlanta) ticaretinin yanı sıra altın ihtiva eden pırlantalı küpe, pırlantalı bileklik gibi ürünlerin de ticaretinin yapılması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı. Link
VUK 10.12.2018 27575268-105[215-2018-252]-E.478977 Dövize endeksli mal alımında dikkate alınacak döviz kuru hk. Link
VUK 07.12.2018 11395140-105[VUK1-20973]-E.1106848 Gümüş Takı Satışı Faaliyetinde KDV ve Belge Düzeni Link
KVK 06.12.2018 62030549-125[10-2017/372]-1106050 Yurt dışından tedavi için gelen yabancı uyruklu hastalara ülkelerine döndükten sonra Türkiye’den verilen hizmetlerde vergi indirimi Link
VUK 05.12.2018 71387770-105[161-2017/74]-49957 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Link
VUK 04.12.2018 41931384-120[231-2018-3]-E.54789 Süresinde düzenlenmeyen fatura hk. Link
VUK 03.12.2018 95462982-105[VUK.ÖZLG-2018-89]-E.248161 Siparişe Dayalı Özel Makine, Kalıp, Fikstür, ve Üretim Hatları İmalatında kullanılan 500 ton Press Makinasının Amortisman Oranı Link
2464 27.11.2018 76464994-175.02-217635 Müzelerin Giriş Ücretlerinden Belediye Payı Olarak Ayrılan Miktarın Dağıtılması Hk. Link
6802 15.11.2018 39044742-180-1019936 Gemi ihracatında yapılan kefalet sigortasının BSMV’ye tabi olup olmadığı ile yurt dışında mukim firmadan acentelik hizmeti için alınan komisyon bedeli faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. Link
1319 08.11.2018 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[2017/6.1-52]-999025 Belediyeden Satın Alınan Taşınmazın 4706 Sayılı Kanun Kapsamında Emlak Vergisinden Geçici Olarak Muaf Olup Olmadığı Hk. Link
6802 07.11.2018 64597866-180[28]-23484 Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesinden önce alınan kesin teminat mektuplarında BSMV uygulanıp uygulanmayacağı hk. Link
VERASET 31.10.2018 97895701-160[2018/5.1-3]-967845 Türkiye’de faaliyette bulunmayan vakıflarda veraset ve intikal vergisi Link
6802 30.10.2018 84974990-130[KDV.5/İ.28-2017-3]-420146 Müşterek kredi kullanılarak satın alınan konutun ortaklardan biri tarafından diğer hissenin satın alınması durumunda BSMV ve KKDF uygulaması hk. Link
KVK 30.10.2018 38418978-125[15-18/6]-420356 Adi ortaklık olarak yüklenilen yıllara sari iş nedeniyle yapılan kesintilerin ortaklar tarafından hangi oranda mahsup edileceği. Link
1319 30.10.2018 B.07.1.GİB.4.41.15.01-175.01.01.02[4-2017]-123577 Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan ve Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Kiralanan Binanın Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk. Link
VERASET 26.10.2018 64958909-160-34370 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mirasçılara ödenecek tıbbi cihaz bedelinden VİV Kanunu 17 nci maddesi gereğince tevkifat yapılması Link
VERASET 26.10.2018 46480499-160.02-93851 Edinilmiş mallara katılım rejimi gereğince sağ kalan eşe ait malların tespit edilmesi hakkında Link
VERASET 25.10.2018 18008620-160[2017-703-01]-136187 Mahkeme Kararı İle İpotek Terkininde Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenip Ödenmeyeceği Link
1319 24.10.2018 B.07.1.GİB.4.16.16.02-175.01[17-7]-217704 OSB de Bulunan Fabrika Binasının Aynı Ortaklık Yapısına Sahip Grup/Aile Şirketine Kiraya Verilmesi Halinde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. Link
2464 24.10.2018 B.07.1.GİB.4.16.16.02-175.02[18-1]-217653 Şirketin Kendi Arazisi Üzerine Yapacağı Binaya İlişkin Belediyeye Ödenecek Harçlar Hk. Link
3568 09.10.2018 25947440-205[2018]-12404 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın 1.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı hk. Link
3568 05.10.2018 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[Mük.257-2016-164]-392352 Madencilik faaliyetinde bulunan firmanın arama ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi hk. Link
1319 04.10.2018 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[4-2017-13]-386523 Tarımsal ve Hayvansal Soğuk Hava Deposu Et İşleme ve Paketleme Tesisinin Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmayacağı Hk. Link
VERASET 04.10.2018 97895701-160[2018/5.1-6]-885198 Yabancı ülke uyruklu murisin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mirasçılarına intikal eden terekenin vergilendirilmesi Link
1319 24.09.2018 85373914-175.01.01.02[66.01.12]-120411 7033 Sayılı Kanun Kapsamında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. Link
2464 18.09.2018 13649056-175.02[63-2018/ÖZE-03]-61935 Kaynak Suları Harcı Hk. Link
6802 12.09.2018 51421814-180-E.66772 Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerde BSMV istisnası hk. Link
2464 12.09.2018 B.07.1.GİB.4.99.16.02-175.02.01.01-19393 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanları Bünyesinde Yer Alan Banka Şubelerinin İlan ve Reklam Unsurları İçin İlan ve Reklam Vergisi Ödeme Yükümlülüğü Hk. Link
2464 03.08.2018 97895701-175[2018/7.1-6]-722980 Zorunlu Olarak Asılan Eczane Levhasında İlan ve Reklam Vergisi Hk. Link
VERASET 25.06.2018 97895701-160[2018/5.1-18]-582185 Murise ait vadeli mevduat hesabının ölüm tarihindeki anapara ve hesaplanan faiz tutarının beyan edilmesi. Link
3568 01.06.2018 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[2016-556]-213577 IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında alınan hibelerin vergilendirilmesi ve Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde hangi hesapta izleneceği hk. Link
2464 18.08.2017 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[6360.Geç.1.2016/7.1.4-679760]-256428 Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen Yerlerdeki İşyerlerinin Kiracıları Tarafından Ödenen Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk. Link
1319 05.05.2017 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[12-2016/6.1.5-58456]-124892 Hazineden Satın Alınan Gayrımenkulün Vasfının Değişmesinde İstisna Uygulaması Hk. Link
2464 02.05.2017 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[Ek.1-2016/7.1.7-263083]-119990 Satışı Yapılan Gayrimenkule Ait Ruhsatın Yeni Malik Tarafından Yenilenmesinde Harç Uygulaması Hk. Link
1319 19.04.2017 B.07.1.GİB.4.20.15.01-175-33057 Taşınmazların Emlak Vergisi Bildiriminde Arsa Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Hk. Link
VERASET 19.04.2017 B.07.1.GİB.4.42.16.02-160[E.462255]-34061 Satış Vaadi Sözleşmesi ile satın alan gayrimenkul sahibinin vefatı nedeniyle verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde hangi değerle beyan edileceği Link
2464 18.04.2017 B.07.1.GİB.4.16.16.02-175.02.02.07[16-01]-12415 Büyükbaş Hayvan Çiftliğinin Bina İnşaat Harcı İstisnası Hk. Link
1319 24.03.2017 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[4.2016/6.1.28-335393]-83399 Kamu Kurumu Niteleğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Bina ve Arsaların Emlak Vergisi Hk. Link
VERASET 09.03.2017 B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[8-2016/216]-68261 Yarışma programlarında verilen para ödüllerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni. Link
1319 01.03.2017 B.07.4.DEF.0.52.10.00-045.02[2016-44]-2 İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması Hk. Link
1319 11.01.2017 B.07.1.GİB.4.48.15.01-175[8-2016]-3156 65 Yaş Maaşı Alanın İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk. Link
VERASET 02.12.2016 B.07.1.GİB.4.99.16.02-160[17-2015]-22585 Murisin hesaplarına sigorta şirketlerince yapılan ödemelerden VİV Kanunun 17 nci maddesi gereğince tevkifat yapılması Link
1319 30.11.2016 B.07.1.GİB.4.16.16.02-175.01[15-9]-268 Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen ve Dinlenme Amacıyla Kullanılan Gayrimenkullerin Emlak Vergisi Hk. Link
2464 30.11.2016 B.07.1.GİB.4.22.15.01-175.02.02-30 Tarım Satış Kooperatifi Birliği Adına Yapılacak Depo Hizmet Üretim Tesisi İnşaatının Harç, Resim ve Vergilerden Muaf Olup Olmadığı Hk. Link
2464 29.11.2016 B.07.4.DEF.0.03.10.00-175.02.01.06[Mük.44-2016/1]-32 Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk. Link
1319 22.11.2016 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[8.2016/6.1.4-40042]-217775 İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması Hk. Link
VERASET 16.11.2016 B.07.1.GİB.4.35.17.02-160[4-2016-4]-104198 Bankaya bağlı Munzam Sandık Vakfı tarafından ölüm yardımı altında mirasçılara yapılacak ödemenin V.İ.V.’ne tabi olup olmadığı hk. Link
1319 07.10.2016 B.07.1.GİB.4.10.15.01-175.01[2015/146]-91 Kısıtlı Vergi Uygulaması Hk. Link
1319 29.08.2016 B.07.1.GİB.4.44.15.01-175[5-2015-1]-6 Turizm İşletmesi Belgesi Sahibi Firma Tarafından Kiraya Verilen Otel Binası İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk. Link
1319 26.08.2016 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[12-2015-4]-417 Parsellenmemiş Arazi Hk. Link
2464 26.08.2016 B.07.1.GİB.4.07.16.02-175.02[BEL.GEL.2015.9]-118928 İlan ve Reklam Vergisi Hk. Link
2464 26.08.2016 B.07.1.GİB.4.07.16.02-175.02[BLD.GEL.2015.10]-118959 Havaalanlarında İlan ve Reklam Vergisi Hk. Link
2464 23.06.2016 B.07.1.GİB.4.42.16.02-175[1.Md/2015-831]-41264 Tarımsal Amaçlı Hububat ve Depolama İnşaatının Bina İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk. Link
2464 20.06.2016 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[Ek.09-2016/7.1.2-16347]-83475 Emlak GYO A.Ş. ile Hasılat Paylaşımlı İnşaat İşinde İskan Harcı Tespiti Hk. Link
2464 13.06.2016 B.07.4.DEF.0.80.10.00-045-9 Kayıt ve Suret Harcı Hk. Link
2464 09.05.2016 B.07.1.GİB.4.07.16.02-175.02[BEL.GEL.2015.4]-137 TÖMER’in İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk. Link
2464 11.04.2016 B.07.1.GİB.4.41.15.01-175[4-2014/1]-35 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunudaki Ruhsat Harcından Muafiyet Durumu Hk. Link
2464 18.03.2016 B.07.1.GİB.4.61.15.01-175.02[ÖZG-1-2015]-25 Üniversitenin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk. Link
2464 09.03.2016 B.07.1.GİB.4.27.15.01-175-9748 İşyeri Açma İzni Harcı Hk. Link
2464 03.11.2015 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[97-2015/7.1.2.764]-91348 Belediyece Tahsil Edilen Proje İnceleme Ücreti Hk. Link
1319 15.09.2015 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[4-2015/6.1.87.1371]-81283 1/2’si Hazineye ait Binanın İrtifak Hakkı Tesis Edilerek Kiralanması ve Emlak Vergisi Mükellefiyeti Hk. Link
2464 07.04.2015 B.07.4.DEF.0.40.10.00-014-7 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajanslarının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadıkları Hk. Link
1319 04.02.2015 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[29-2014/6.1.8-504]-190 Branda ile Kapalı Halı Sahanın Emlak Vergisi Hk. Link
2464 03.02.2015 B.07.1.GİB.4.38.15.01-175.02[MÜK-44-2014/20-42]-11 Kapalı Alanda Tarımsal Faaliyette Bulunulan Cam Sera İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödenip Ödenmeyeceği Hk. Link
2464 22.05.2013 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[Ek-1-2012/7-1.5.2315]-756 Vakfın Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk. Link

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.