Dikkat! Mali Tatil Bu Yıl Erken Bitiyor!!!

DSC_18135604 sayılı kanun ile 2007 yılından itibaren çalışma hayatımıza giren mali tatil uygulamasında bu yıl 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6661 sayılı kanunun ile birlikte önemli değişiklikler yapıldı. Son değişikliklerle birlikte mali tatil uygulaması ana hatlarıyla şöyledir:

1- Mali tatil uygulaması 1 Temmuz – 20 Temmuz arasındaki sürede uygulanmaktadır.

2- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergilere ilişkin süreler mali tatil uygulaması dışındadır.

3- Kanuni süresi veya vadesi mali tatil içerisinde kalan;

     a) Beyanname ve bildirimler,

     b) Vergi, resim, harç ve cezalar ile bunlara ait gecikme faizleri ve zamları,

     c) Tarh edilen vergilere veya cezalara ilişkin yapılacak uzlaşma veya indirim talep süresi,

mali tatilin bittiği günü (20 Temmuz) izleyen yedinci (7) günün sonuna kadar uzamaktadır.

4- Kanuni süresi veya vadesi, mali tatilin bittiği günü izleyen beş (5) gün içerisinde son bulan kanuni ve idari süreler, mali tatilin bittiği günü izleyen beşinci (5) günün akşamına kadar uzamaktadır. Bu süreler, değişiklikten önce yedi gün olarak düzenlenmişti. 

Örneğin, buna göre 20 Temmuz’dan sonra verilmesi gereken kdv, muhtasar, damga vergisi beyannameleri 25 Temmuz tarihine kadar uzamaktadır.

5- Önemli bir değişiklikte, Özel Tüketim Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Banka ve Sigorta muameleleri vergisi ile şans oyunları vergisinin mali tatil uygulama alanından çıkarılmış olmasıdır. Daha önce mali tatil uygulama alanında olan bu vergilere ilişkin beyanname bildirim sürelerinde bu yılla birlikte herhangi bir süre uzaması söz konusu olmayacaktır.

6- Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.  Bu süre de daha önce izleyen üçüncü gün olarak düzenlenmişti.

Olcay KIRAN

SMMM & Bağımsız Denetçi

 

Reklamlar