Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanları Çalıştıramazsınız

Vesilkalık-2

 

 

25.05.2015 tarih 29366 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” (SIRA NO: 2015/1) ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlardan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler belirlenmiştir.

Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. Yani 25.05.2016 tarihinden sonra bu tebliğde belirtilen mesleklerde çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri yoksa çalıştırılmaları yasaktır.

5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için yukarıda bahsedilen belge şartı aranmaz.

Uygulamaya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecek olup verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SMMM – Denetçi

Menderes ÇETİN

Reklamlar